ПУБЛІЧНА ОФЕРТА

Дата оновлення: 26.05.2020

Преамбула

Шановний Користувач сайту alterstrategy.com, звертаємо Вашу увагу, що використання в будь-якому вигляді Сайту (в тому числі, але не обмежуючись розміщенням Вами посилань з використанням сайту alterstrategy.com, участь у бонусних програмах, акціях, заповнення заявок, форм і т.п.) означає, що Ви ознайомлені та згодні з умовами використання Сайту alterstrategy.com, а також є акцептом Вами даної Публічної оферти.

Дана Публічна оферта є обов’язковою для виконання сторонами.

У разі Вашої незгоди з умовами даної Публічної оферти, Ви повинні утриматися від використання сайту alterstrategy.com.

Визначення термінів

Адміністрація — адміністрація інтернет-магазину «alterstrategy.lab», що розміщено на вeб-сайті alterstrategy.com, суб’єкт підприємницької діяльності фізична особа Куян Олександр Миколайович, який діє на підставі виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (номер запису 2 070 000 0000 020440 від 05.10.2018).

Акційний контент — контент, що може бути доступний для завантаження безкоштовно або за акційною ціною протягом певного проміжку часу про що буде поінформовано у відповідному розділі на сайті.

Замовлення — належним чином оформлений і розміщений запит Покупця (заповнені відповідні поля на сайті в розділі «Оформлення замовлення»), адресований Продавцю, з пропозицією здійснити продаж обраного з переліку на сайті Товару.

Користувач — фізична особа, яка досягла 18 — річного віку, що володіє повною дієздатністю, що використовує даний сайт і/або його окремі інструменти, яка погодилася з умовами Публічної оферти і виконала всі її умови описані нижче.

Електронний контент — товар, що представлений на сайті alterstrategy.com у вигляді текстових, зображувальних, аудіо та відео файлів, що надані у різних форматах та представлені для огляду, скачування та інших дій Користувачем.

Одержувач — особа, зазначена Платником у розділі «Оформлення замовлення», в якості особи, що уповноважена отримати товар. Якщо інше не зазначено в розділі «Оформлення замовлення», Одержувачем є Платник.

Платник — особа, яка здійснює оплату замовлення Покупця, якщо інше не зазначено в розділі «Оформлення замовлення», Платником є Покупець.

Покупець — Користувач, що здійснює замовлення та має намір придбати/купує товари, пропоновані до продажу Продавцем та представлені на сайті alterstrategy.com.

Покупець електронного контенту — Покупець, що отримує можливість і здійснює завантаження, пропонованого на сайті alterstrategy.com контенту.

Продавець — фізична особа-підприємець, яка розміщує на сайті інформацію з пропозицією придбати визначені товари.

Пропозиція — відомості про товар, розміщені Продавцем на сайті, які включають в себе інформацію про товар, його ціну, способи оплати та доставки, інформацію про знижки та акційні пропозиції на товар, а також інші умови придбання товару. Умови Пропозицій, розміщених на сайті, встановлюються Продавцем. Пропозиція є інформацією про можливі умови покупки товару.

Публічна оферта –це пропозиція потенційному клієнту щодо надання послуги для укладення договору на певних умовах. Різновидами публічної оферти є публічний договір та договір приєднання.

Публічний договір (Угода користувача) – це договір, в якому одна сторона – підприємець взяла на себе обов’язок здійснювати продаж товарів, виконання робіт або надання послуг кожному, хто до неї звернеться. Особливістю публічного договору є те, що його умови встановлюються однаковими для всіх споживачів.

Сайт — вeб-сайт, що має адресу в мережі інтернет alterstrategy.com, на окремих сторінках (в розділах) якого розміщено правила (умови) реєстрації, оформлення замовлення, бонусної програми, оплати, доставки, повернення товару, гарантії тощо, а також міститься інформація про Покупця (контактні дані, замовлення, адреси доставки, та ін.), за допомогою якого Користувач має можливість здійснити покупку бажаного товару.

Товар — електронний контент, пропонований до продажу Продавцем, розміщений на сайті, щодо якого вказана ціна, назва, опис, характеристики та зазначено статус його доступності.

Угода — дана Публічна Оферта, включаючи всі її умови та додатки до неї.

1. Загальні положення

1.1 Ця Угода користувача (далі – Угода) регулює відносини між адміністрацією сайту alterstrategy.com (далі – Адміністрація) і будь-якою особою, що користується сайтом alterstrategy.com (далі – Користувач).

1.2 Відповідно до Угоди, Адміністрація здійснює продаж електронного контенту (в т.ч. текстові та аудіо файли, зображення, що містять результати інтелектуальної діяльності, захищені авторським правом) (далі – Електронний контент), що призначений для використання Користувачем в особистих цілях шляхом відтворення на обладнанні Користувача (далі – Користування).

1.3 Оформлюючи замовлення, Користувач погоджується з умовами цієї Угоди, яка є публічним договором у відповідності із ст. 633 ЦКУ. Фактом прийняття умов Угоди є факт оформлення замовлення на Користування Електронним контентом.

1.4 Користувач зобов’язується:

  • використовувати Електронний контент виключно в особистих цілях шляхом копіювання, перегляду або інших дій, виключно на обладнанні Користувача;
  • використовувати Електронний контент виключно в межах ліцензії, що надається, https://alterstrategy.com/license/ ;
  • не переробляти, не розповсюджувати, не публікувати у мережі Інтернет, не імпортувати, не надавати в оренду, не передавати третім особам Електронний контент;
  • не надавати посилання на Електронний контент, що знаходиться у Користуванні Користувачем, на будь-яких ресурсах таким чином, щоб третя особа отримала доступ до вихідних файлів Електронного контенту чи супутніх даних у Особистому кабінеті Користувача на Сайті;
  • не повідомляти третім особам інформацію, необхідну для отримання доступу до Особистого кабінету Користувача на сайті alterstrategy.com.

1.5 Адміністрація не несе відповідальність за використання Електронного контенту Користувачем, а також за шкоду, заподіяну Користувачу або третім особам внаслідок невиконання Користувачем цієї Угоди, неправомірного використання Електронного контенту або внаслідок не ознайомлення Користувача з інформацією щодо порядку використання Електронного контенту. Всю відповідальність у випадку порушення законодавства або прав третіх осіб у зв’язку з використанням Електронного контенту Користувач несе самостійно.

1.6 Адміністрація не несе відповідальності у випадку несумісності Електронного контенту з обладнанням та/або програмним забезпеченням Користувача.

1.7 Адміністрація не несе відповідальності у випадку припинення підтримки Електронного контенту третіми виробниками, що розробляють загальнодоступні програмні продукти та апаратні платформи з відкритим вихідним кодом у тому числі, що може в свою чергу вплинути на роботу Електронного контенту з причин припинення сумісності з боку обладнання та/або програмного забезпечення Користувача отриманого від таких виробників.

1.8 У випадку порушення Користувачем цієї Угоди, Адміністрація має право заборонити доступ до Електронного контенту Користувача та/або скасувати реєстрацію Користувача на сайті без повернення передплати за Користування Електронним контентом.

1.9 Користувач дає згоду на обробку своїх персональних даних Адміністрації з метою виконання Адміністрацією своїх зобов’язань перед Користувачем.

1.10 Адміністрація зобов’язується не передавати персональні дані Користувачів третім особам, окрім випадків, коли розголошення інформації вимагається законом.

1.11 Адміністрація не несе відповідальності за відомості, надані Користувачем на сайті у загальному доступі.

1.12 Адміністрація докладає усіх зусиль з метою забезпечення нормальної роботи сайту, проте не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за Угодою, а також можливу шкоду, що виникла в тому числі, але невиключно, в результаті:

  • неправомірних дій Користувача та/або третіх осіб, спрямованих на порушення інформаційної безпеки або нормального функціонування сайту;
  • збоїв у роботі сайту, спричинених помилками у коді, комп’ютерними вірусами тощо;
  • відсутності (неможливості встановлення, припинення тощо ) з’єднання між засобами доступу до мережі Інтернет Користувача і сервером сайту;
  • встановлення державного регулювання (або регулювання іншими уповноваженими установами) господарської діяльності комерційних організацій у мережі Інтернет та/або встановлення разових обмежень, що ускладнюють або унеможливлюють відносини між Користувачем та Адміністрацією;
  • у випадку настання форс-мажорних обставин, а також аварій та збоїв у програмно-технічних комплексів третіх осіб, що можуть вплинути на нормальну роботу сайту.

1.13 Адміністрація має право здійснювати профілактичні роботи з тимчасовим призупиненням роботи сайту, намагаючись при цьому максимально скоротити тривалість таких робіт, за можливості попередивши Користувачів про час їх проведення.

2. Надання доступу до завантаження Електронного Контенту

2.1 Надання доступу до завантаження Електронного Контенту відбувається тільки після повної оплати такого Контенту Покупцем.

2.2 Кількість завантажень файлів Електронного Контенту, може бути обмежена. Інформація про обмеження кількості завантажень Контенту може бути надана додатково. У разі перевищення допустимої кількості завантажень Покупцем Електронного Контенту доступ до придбаного файлу Контенту буде припинено. Якщо перевищення допустимої кількості завантажень відбулося з технічних причин (наприклад, через нестабільне з’єднання або проблеми з програмним забезпеченням зі сторони Покупця Контенту), Адміністрація сайту залишає за собою право, але не зобов’язана, надати такому Покупцю контенту можливість здійснити одне додаткове завантаження.

2.3 Продавець зобов’язується надати доступ до Контенту в одному або декількох із можливих варіантів форматів файлів Електронного Контенту на свій вибір. Продавець не несе відповідальності за неможливість завантаження файлу Електронного Контенту у певному форматі незалежно від того, чи був заявлений цей формат у списку доступних для цього твору.

3. Умови оплати Електронного Контенту

3.1. Отримання доступу до перегляду каталогу Електронного Контенту, розміщеного на https://alterstrategy.com/shop/ у відповідному розділі, є безкоштовним для Користувачів Сайту, а плата стягується за отримання доступу до завантаження обраних файлів Контенту у представлених на сайті форматах.

3.2. Оплата за платний Електронний Контент здійснюється банківською картою Visa або MasterCard на Сайті в момент оформлення Замовлення.

Після оформлення замовлення у магазині «alterstrategy.lab» на сайті alterstrategy.com. та натискання на кнопку «Підтвердити замовлення» Вас буде автоматично спрямовано на сторінку компанії безпечних розрахунків www.liqpay.ua.

3.3. У випадку здійснення Покупцем оплати за надання доступу до завантаження Електронного Контенту та неможливості його безпосередньо завантажити з технічних чи будь-яких інших причин Покупцем (що виникли на стороні та з вини Покупця), повернення сплачених грошових коштів не проводиться, а Електронний Контент буде вважатися таким, що отриманий належним чином. Повернення сплачених грошових коштів можливе лише у тому випадку, якщо Продавцем був наданий неробочий файл (який неможливо відтворити чи зберегти (якщо це доведено після перевірки Продавцем) та у разі, якщо Продавець не може здійснити заміну такого файлу. Таким чином, Електронний Контент належної якості поверненню та обміну не підлягає.

3.4. Ціна на Електронний Контент може змінюватися незалежно від того чи був він акційним чи ні. Продавець не компенсує Покупцю вартість придбаного Контенту в разі, якщо з часом цей Контент стає акційним та його вартість суттєво знижується. Покупець Контенту розуміє та погоджується, що після закінчення певного періоду ціна акційного Контенту може змінюватися, а безкоштовний акційний Контент може стати платним і навпаки.

3.5. Ціни на Контент можуть змінюватись без попередження Покупця Контенту. Якщо зниження ціни відбувається після придбання Покупцем Контенту, Адміністрація Сайту не зобов’язана здійснювати будь-які компенсації такому Покупцю Контенту.

4. Гарантійні умови

4.1. Електронний Контент гарантійного терміну не має.

4.2 Електронний Контент не підлягає поверненню.

5. Вирішення суперечок і застосовне право

5.1 Ця Угода складена відповідно до законодавства України. Користувач\Покупець, який перебуває за межами цієї юрисдикції, повністю погоджується підпорядкувати правовідносини, що виникають під час будь-якого користування Сайтом, законодавству України, а ці Умови діють щодо нього в максимальному дозволеному його юрисдикцією обсязі без застосування будь-яких колізійних норм.

5.2 Сторони підтверджують, що в разі якщо будь-яка умова цього договору стане або буде визнана недійсною у зв’язку з невідповідністю закону, ця умова не братиметься до уваги або ж Сторонами будуть вживати заходи зі зміни договору в тій мірі, щоб зробити договір дійсним і зберегти в повному обсязі наміри Сторін.

5.3 Користувач\Покупець визнає і погоджується, що вирішення всіх можливих суперечок, які виникли з відносин між Сторонами і залагодити які Сторони не змогли шляхом переговорів протягом як мінімум 30 днів, підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства України.

5.4 Будь-які претензії та суперечки щодо надання доступу до завантаження Контенту Покупець\Користувач надсилає до Адміністрації, а в разі неможливості їх вирішення шляхом переговорів вони вирішуються згідно законодавства України.

6. Використання персональних даних Користувача

6.1 Інформація, вказана Користувачем у реєстраційній формі (ПІБ, номер мобільного телефону, e-mail, поштова адреса і т.п.), є його персональними даними. Персональні дані Користувача є конфіденційною інформацією, збір і подальша обробка персональних даних здійснюється Адміністрацією відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» та інших нормативно-правових актів України. Джерелом збору персональних даних є інформація, безпосередньо і добровільно надана Користувачем.

6.2 Своєю згодою з цією Угодою Користувач добровільно надає Адміністрації зазначені в реєстраційній формі персональні дані для реєстрації в інформаційній системі в якості Користувача, а також з метою підтримки довгострокового співробітництва з Адміністрацією Сайту. Користувач також дає згоду на використання його персональних даних для обробки Замовлень на придбання товарів, отримання рекламних та спеціальних пропозицій, інформації про акції, розіграші, іншої інформації про діяльність Адміністрації.

6.3 Користувач надає Адміністрації право здійснювати обробку його персональних даних, в тому числі: записувати персональні дані в бази даних Адміністрації (без додаткового повідомлення Користувача про це), здійснювати довічне зберігання даних, їх накопичення, оновлення, зміну (у разі необхідності).

6.4 У разі зміни своїх персональних даних Користувач повинен надати Адміністрації оновлену інформацію, звернувшись за телефоном Служби підтримки Адміністрації або шляхом внесення змін у відповідний розділ Облікового запису Користувача на Сайті. У разі невиконання Користувачем даної вимоги, Адміністрація не несе відповідальності за несприятливі наслідки, пов’язані з використанням застарілих даних.

6.5 Користувач\Покупець безпосередньо після реєстрації або в будь-який інший момент може встановити заборону (обмеження) на використання його персональних даних. Для цього Користувач повинен звернутися до Служби підтримки, направивши електронного листа на електронну пошту info@alterstrategy.com, з відповідним повідомленням. Користувачу також надаються інші права, передбачені статтею 8 Закону України «Про захист персональних даних».

6.6 Адміністрація не приймає реєстраційні дані Користувача у випадку їх некоректного заповнення.

6.7 Адміністрація зобов’язується вчасно інформувати Користувача про його можливості та винагороди, однак не несе відповідальності за повідомлення, які не були доставлені Користувачу в результаті незалежних від Адміністрації обставин.

6.8 Для цілей, передбачених п. 7.2. цієї Угоди, Користувач надає Адміністрації право направляти йому будь-яку інформацію комерційного і/або інформаційного характеру, а також інформацію про інші споживчі пропозиції поштою, електронною поштою, телефоном, SMS-повідомленнями, здійснювати дзвінки на вказаний в реєстраційній формі\Обліковому записі телефонний номер.

6.9 Дані Користувача, зазначені у реєстраційних даних є конфіденційними. Доступ до даних мають виключно уповноважені особи Адміністрації і сам Користувач, а також ці дані можуть бути надані на вимогу правоохоронних та/або інших органів відповідно до чинного законодавства.

6.10 Відповідальність за недостовірність даних у Обліковому записі несе Користувач.

7. Інші умови

7.1 Всі правила і умови здійснення / виконання окремих дій / операцій, розміщені у відповідних розділах Сайту, є невід’ємними частинами (як Додатки) даної Угоди, що визначають зобов’язання для обох Сторін. У разі якщо умови, зафіксовані в тексті цієї Угоди, і умови, зазначені в його Додатках (розділах сайту), відрізняються, Сторони керуються умовами, визначеними в Додатках. Продаж товару Продавцем Покупцю регулюється цим Договором, а також Законом України «Про електронну комерцію», Законом України «Про захист прав споживачів», Правилами продажу товарів на замовлення та поза торговельними або офісними приміщеннями та іншими законодавчими актами в частині, що не суперечить специфіці електронної комерції.

7.2 Оформлюючи Замовлення Покупець підтверджує, що: він ознайомлений та згоден з усіма умовами, викладеними в даній Публічної оферти, і беззастережно їх приймає; всі дії, які їм будуть здійснені, не суперечитимуть умовам даної Угоди.

7.3 Адміністрація має право без попереднього повідомлення вносити зміни в текст даної Угоди і/або Додатків. Зміни в Публічну оферту вступають в силу після їх публікації і застосовуються до будь-якого Замовлення, зробленого після їх публікації.

7.4 Користувач зобов’язується уважно ознайомитися з даною Угодою. У разі незгоди з умовами Угоди, Користувач зобов’язується негайно припинити використання Сайту

7.5 Продавець і Покупець підтримують зв’язок за допомогою використання електронної пошти. Покупець погоджується, що всі повідомлення, дані або інша інформація, що надається в електронному вигляді, мають юридичну силу і прирівнюються до документів, складених в письмовій формі.

7.6 Зареєструвавшись на Сайті, Покупець надає свою згоду на отримання оновленої інформації, інформаційних бюлетенів з останніми новинами, новими надходженнями, спеціальними пропозиціями та оголошеннями про продаж через будь-які засоби зв’язку, включаючи електронні повідомлення (e-mail), SMS тощо.

7.7 Якщо Покупець бажає відмовитися від розсилки повідомлень, що стосуються цієї Угоди \ Сайту, він повинен звернутися у Службу підтримки направивши електронного листа на електронну пошту info@alterstrategy.com, з відповідним повідомленням, з проханням відписати його від розсилки. Запит буде виконаний протягом доби з моменту його надходження.

7.8 Адміністрація залишає за собою право блокувати Покупця (позбавити його можливості замовляти і купувати товари), звертатися з відповідними заявами в правоохоронні органи і передавати їм дані такого Покупця в разі, якщо будь-які дії Покупця, на думку Продавця, носять ознаки шахрайства та можуть завдати шкоди інтересам інших Користувачів\Покупців чи третіх осіб.

7.9 Визнання судом будь-якого положення Угоди недійсним, не тягне недійсності інших положень Угоди.

Ця Угода укладена на невизначений термін.

Про зміну умов цієї Угоди Адміністрація повідомляє Користувача шляхом розміщення інформації на сайті alterstrategy.com.

З усіх питань Користувач може звертатися за адресою info@alterstrategy.com.