Коди символів які повертає Lua через метод string.byte() в прошивці NodeMCU

Іноді виникає потреба зробити обробку символьної інформації через їх байт-значення. Для цього в Lua можливо скористатися методом string.byte(), який повертає значення для вказаного символа. Наприклад, команда print(string.byte(“\r”)), поверне у консоль десяткове число 13 –  значення спеціального escape-символа переводу каретки.

char string byte

Ми подумали, чому б нам не опублікувати всі відомі нам коди символів, якими в Lua під керуванням прошивки NodeMCU для мікроконтролера ESP8266, кодується символьна інформація.

Звісно, кожен сам може зробити таку таблицю. – Нам зручно іноді підглядати у вже готову сторінку в інтернет.

Кодам ASCII відповідають лише символи з десятковими кодами до 127. Далі, з 128 по 255, кодування відбувається за невідомими нам правилами.

Всі символи ми вирішили розподілити на групи:

Спеціальні символи
Знаки та цифри
Літери англійського алфавіту
Літери українського алфавіту
Інші додаткові літери

Примітка.Там, де це було можливо, всередині груп символи відсортовано за десятковим значенням код


Спеціальні символи (escape послідовності)

СимволLua командаDec значенняHex значення
bellstring.byte(“\a”)70x7
Backspacestring.byte(“\b”)80x8
form feedstring.byte(“\f”)120xC
newlinestring.byte(“\n”)100xA
carriage returnstring.byte(“\r”)130xD
horizontal tabstring.byte(“\t”)90x9
vertical tabstring.byte(“\v”)110xB
\string.byte(“\\”)920x5C
string.byte(“\””)340x22
string.byte(“\'”)390x27
left square bracketstring.byte(“\[“)910x5B
right square bracketstring.byte(“\]”)930x5D

Про спеціальні символи, що підтримує Lua, докладніше тут:

https://www.lua.org/pil/2.4.html


Знаки і цифри

СимволLua командаDec значенняHex значення
Пробілstring.byte(” “)320x20
!string.byte(“!”)330x21
#string.byte(“#”)350x23
$string.byte(“$”)360x24
%string.byte(“%”)370x25
&string.byte(“&”)380x26
(string.byte(“(“)400x28
)string.byte(“)”)410x29
*string.byte(“*”)420x2A
+string.byte(“+”)430x2B
,string.byte(“,”)440x2C
string.byte(‘-‘)450x2D
.string.byte(“.”)460x2E
/string.byte(“/”)470x2F
0string.byte(‘0’)480x30
1string.byte(‘1’)490x31
2string.byte(‘2’)500x32
3string.byte(‘3’)510x33
4string.byte(‘4’)520x34
5string.byte(‘5’)530x35
6string.byte(‘6’)540x36
7string.byte(‘7’)550x37
8string.byte(‘8’)560x38
9string.byte(‘9’)570x39
СимволLua командаDec значенняHex значення
:string.byte(“:”)580x3A
;string.byte(‘;’)590x3B
<string.byte(“<“)600x3C
=string.byte(‘=’)610x3D
>string.byte(“>”)620x3E
?string.byte(“?”)630x3F
@string.byte(“@”)640x40
[string.byte(‘[‘)910x5B
]string.byte(‘]’)930x5D
^string.byte(“^”)940x5E
_string.byte(“_”)950x5F
string.byte("“)960x60
{string.byte(“{“)1230x7B
|string.byte(“|”)1240x7C
}string.byte(“}”)1250x7D
~string.byte(‘~’)1260x7E

Літери англійського алфавіту

СимволLua командаDec значенняHex значення
Astring.byte(“A”)650x41
Bstring.byte(“B”)660x42
Cstring.byte(“C”)670x43
Dstring.byte(“D”)680x44
Estring.byte(“E”)690x45
Fstring.byte(“F”)700x46
Gstring.byte(“G”)710x47
Hstring.byte(“H”)720x48
Istring.byte(“I”)730x49
Jstring.byte(“J”)740x4A
Kstring.byte(“K”)750x4B
Lstring.byte(“L”)760x4C
Mstring.byte(“M”)770x4D
Nstring.byte(“N”)780x4E
Ostring.byte(“O”)790x4F
Pstring.byte(“P”)800x50
Qstring.byte(“Q”)810x51
Rstring.byte(“R”)820x52
Sstring.byte(“S”)830x53
Tstring.byte(“T”)840x54
Ustring.byte(“U”)850x55
Vstring.byte(“V”)860x56
Wstring.byte(“W)870x57
Xstring.byte(“X”)880x58
Ystring.byte(“Y”)890x59
Zstring.byte(“Z”)900x5A
СимволLua командаDec значенняHex значення
astring.byte(‘a’)970x61
bstring.byte(“b”)980x62
cstring.byte(“c”)990x63
dstring.byte(‘d’)1000x64
estring.byte(‘e’)1010x65
fstring.byte(‘f’)1020x66
gstring.byte(‘g’)1030x67
hstring.byte(‘h’)1040x68
istring.byte(‘i’)1050x69
jstring.byte(‘j’)1060x6A
kstring.byte(‘k’)1070x6B
lstring.byte(‘l’)1080x6C
mstring.byte(“m”)1090x6D
nstring.byte(“n”)1100x6E
ostring.byte(‘o’)1110x6F
pstring.byte(‘p’)1120x70
qstring.byte(‘q’)1130x71
rstring.byte(‘r’)1140x72
sstring.byte(‘s’)1150x73
tstring.byte(‘t’)1160x74
ustring.byte(‘u’)1170x75
vstring.byte(“v”)1180x76
wstring.byte(‘w’)1190x77
xstring.byte(“x”)1200x78
ystring.byte(‘y’)1210x79
zstring.byte(“z”)1220x7A

Літери українського алфавіту

СимволLua командаDec значенняHex значення
Аstring.byte(‘А’)1920xC0
Бstring.byte(‘Б’)1930xC1
Вstring.byte(‘В’)1940xC2
Гstring.byte(‘Г’)1950xC3
Ґstring.byte(‘Ґ’)1650xA5
Дstring.byte(‘Д’)1960xC4
Еstring.byte(‘Е’)1970xC5
Єstring.byte(‘Є’)1700xAA
Жstring.byte(‘Ж’)1980xC6
Зstring.byte(‘З’)1990xC7
Иstring.byte(‘И’)2000xC8
Іstring.byte(‘І’)1780xB2
Йstring.byte(‘Й’)2010xC9
Їstring.byte(‘Ї’)1750xAF
Кstring.byte(‘К’)2020xCA
Лstring.byte(‘Л’)2030xCB
Мstring.byte(‘М’)2040xCC
Нstring.byte(‘Н’)2050xCD
Оstring.byte(‘О’)2060xCE
Пstring.byte(‘П’)2070xCF
Рstring.byte(‘Р’)2080xD0
Сstring.byte(‘С’)2090xD1
Тstring.byte(‘Т’)2100xD2
Уstring.byte(‘У’)2110xD3
Фstring.byte(‘Ф’)2120xD4
Хstring.byte(‘Х’)2130xD5
Цstring.byte(‘Ц’)2140xD6
Чstring.byte(‘Ч’)2150xD7
Шstring.byte(‘Ш’)2160xD8
Щstring.byte(‘Щ’)2170xD9
Ьstring.byte(‘Ь’)2200xDC
Юstring.byte(‘Ю’)2220xDE
Яstring.byte(‘Я’)2230xDF
СимволLua командаDec значенняHex значення
аstring.byte(‘а’)2240xE0
бstring.byte(‘б’)2250xE1
вstring.byte(‘в’)2260xE2
гstring.byte(‘г’)2270xE3
ґstring.byte(‘ґ’)1800xB4
дstring.byte(‘д’)2280xE4
еstring.byte(‘е’)2290xE5
єstring.byte(‘є’)1860xBA
жstring.byte(‘ж’)2300xE6
зstring.byte(‘з’)2310xE7
иstring.byte(‘и’)2320xE8
іstring.byte(‘і’)1790xB3
йstring.byte(‘й’)2330xE9
їstring.byte(‘ї’)1910xBF
кstring.byte(‘к’)2340xEA
лstring.byte(‘л’)2350xEB
мstring.byte(‘м’)2360xEC
нstring.byte(‘н’)2370xED
оstring.byte(‘о’)2380xEE
пstring.byte(‘п’)2390xEF
рstring.byte(‘р’)2400xF0
сstring.byte(‘с’)2410xF1
тstring.byte(‘т’)2420xF2
уstring.byte(‘у’)2430xF3
фstring.byte(‘ф’)2440xF4
хstring.byte(‘х’)2450xF5
цstring.byte(‘ц’)2460xF6
чstring.byte(‘ч’)2470xF7
шstring.byte(‘ш’)2480xF8
щstring.byte(‘щ’)2490xF9
ьstring.byte(‘ь’)2520xFC
юstring.byte(‘ю’)2540xFE
яstring.byte(‘я’)2550xFF

Інші додаткові літери

СимволLua командаDec значенняHex значення
Эstring.byte(‘Э’)2210xDD
Ёstring.byte(‘Ё’)1680xA8
Ъstring.byte(‘Ъ’)2180xDA
Ыstring.byte(‘Ы’)2190xDB
СимволLua командаDec значенняHex значення
эstring.byte(‘э’)2530xFD
ёstring.byte(‘ё’)1840xB8
ъstring.byte(‘ъ’)2500xFA
ыstring.byte(‘ы’)2510xFB