How do I test esp8266 WiFi module?

Як перевірити Wi-Fi модуль esp8266?

Для перевірки нового модуля ESP8266-12E/F необхідно підключити його через USB до комп’ютера і за допомогою термінальної програми набрати AT-команду (AT-Command) наступним чином:

AT і натиснути клавішу ввід. ESP8266 має відповісти на цю команду OK.

Також новий модуль автоматично піднімає WiFi точку доступу, котру буде видно у ефірі – це теж можливо використовувати як ознаку, що модуль запустився і працює. До нього навіть можливо підключитися телефоном чи ноутбуком. І так, останній метод не потребує термінального підключення – лише телефон чи ПК з підтримкою WiFi.

Якщо ж необхідно перевірити не новий, а вже прошитий модуль іншою прошивкою, то необхідно проводити перевірку засобами саме тієї прошивки.


To test the new ESP8266-12E / F module, connect it via USB to a computer and use the terminal program to type the AT-Command as follows:

AT and press the enter key. ESP8266 must respond to this command with: OK.

Also, the new module automatically raises the WiFi access point, which will be visible on the air – this can also be used as a sign that the module is running and working. It is even possible to connect to it by phone or laptop. And yes, the latter method does not require a terminal connection – only a phone or PC with WiFi support.

If it is necessary to check not a new, but already custom-firmware burned module with another firmware, it is necessary to check by means of that firmware.