You are currently viewing Порівняння розмірів плати для різних контролерів та виробників

Порівняння розмірів плати для різних контролерів та виробників

Наводимо однією ілюстрацією порівняння для різноманітних контролерів від різних виробників. Можливо, це комусь стане у нагоді.

Увага: не всі виробники та магазини наводять коректні дані про розміри. Тому рекомендується перевіряти на конкретних платах фізично.

Також розміри плат текстом текстом:

Плата адаптеру NodeMCU ESP8266, 60x60mm
Контролер WeMos D1 на ESP8266 Rev.2, 69x53mm
WiFi Плата NodeMCU V2 ESP8266 (CP2102), 48x26mm
Wi-Fi модуль NodeMCU V3 ESP8266 (CH340), 58x31mm

Raspberry Pi 3 Model A+ 512MB, 66x56mm
Raspberry Pi 3 Model В, 85x56mm
Raspberry Pi 4 Model B 1GB, 85x56mm
Raspberry Pi Zero V1.3, ?x?mm
Raspberry Pi 3 Model B+, 85x56mm

Модуль Wi-Fi ESP32 з камерою 2MP, 39x27mm
Модуль розробника для ESP32-WROOM, ?x?mm
Модуль розробника для ESP32-WROVER, ?x?mm
Контролер ESP32 WEMOS D1 R32, 68.6×53.3mm
ESP32 DevKit v1 Wi-Fi Bluetooth ESP32-WROOM-32 плата розробника, 52x28mm
Arduino Uno Rev3 Official Chinese Version, 68.6×53.3mm
Arduino Uno Rev3, 68.6×53.3mm
Arduino Pro Mini 3.3В 8МГц от Sparkfun, 18x33mm
Arduino Nano, 18.5×43.2mm
Arduino Micro, 48.3x18mm
Arduino Leonardo, 68.6×53.3mm
Arduino Mega2560, 101.6×53.3mm
Плата розробника CS32F103C8T6 ARM STM32 мінімальна конфігурація, 53x22mm
Плата розробника STM32F103C8T6 Cortex-M3, 62x45mm
Плата розробника STM32FL Value Line Discovery STM32VLDISCOVERY на STM32F100RBT6, 85x44mm